TA'LİM-İ ESMÂ


TA'LİM-İ ESMÂ
İsimleri öğretmek. * Cenab-ı Hak tarafından Hz. Âdem'e (A.S.) Esmâ-i hüsnânın öğretilmesi.(Hazret-i Âdem'in melâikelere karşı kabiliyyet-i hilâfet için bir mu'cizesi olan tâlim-i esmâdır ki, bir hâdise-i cüz'iyyedir. Şöyle bir düstur-u küllînin ucudur ki: Nev-i beşere câmiiyet-i istidat cihetiyle tâlim olunan hadsiz ulûm ve kâinatın envaına muhit pek çok fünun ve Hâlik'ın şuunat ve evsafına şamil kesretli maârifin talimidir ki; nev-i beşere, değil yalnız melâikelere, belki Semâvat ve Arz ve dağlara karşı E

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • Stammesschule (Osmanisches Reich) — Das Schulgebäude, Foto von 1892 oder 1893 Die Stammesschule (osmanisch ‏مكتب عشيرت همايون‎, İA Mekteb i ʿAşīret i Hümāyūn, „Großherrliche Stammesschule“) war eine osmanische Schule, die am 21. September 1892 von Sultan …   Deutsch Wikipedia

  • 2000 New Year Honours — The insignia of the Grand Cross of the Order of St Michael and St George: Andrew Wood was awarded the Grand Cross in this Honours list. The New Year Honours 2000 for the United Kingdom were announced on 31 December 1999, to celebrate the year… …   Wikipedia